2.Scritture – Un _noi_ grande come l’umanità

Scrittura - Un “noi” grande come l’umanità